Legalisering

Legalisering av dokument är viktigt för att uträtta sitt ärende utomlands. Vi kan hjälpa dig med översättning och legalisering av dokument, som ofta behövs att gå via auktoriserad översättare, notarius publicus, utrikesdepartementet samt ambassaden.