Visum till Ukraina

 

Svenska medborgare behöver inget visum till Ukraina för vistelse upp till 90 dagar.

Om du reser utan visum krävs att passet ska vara giltigt under hela den tid du planerar

att vistas i Ukraina. Ingen giltighetstid utöver vistelsetiden krävs.