Visum till Kina

Du som ska åka till Kina som turist behöver skaffa dig visum för din vistelse. Detta är en väldigt enkel process som vi hjälper dig att genomföra.

För att söka visum till Kina behöver du att betala visumavgiften och skicka dina ansökningshandlingar (som du hittar nedan) och pass till oss på följande adress:

Slavin Kompaniet
Adolf Fredriks Kyrkogata 13
111 37 Stockholm
Sweden

För att söka turistvisum till Kina behöver du bifoga följande:
– Ditt pass i original som är giltigt minst 6 månader till. (OBS: Om du har utländskt pass (ej svenskt), gäller andra regler för ansökan. Läs nedan för ytterligare regler angående utländska pass.)
– En komplett ifylld blanket som du kan ladda ner här.
– Ett passfoto i färg med vit bakgrund.
– Kopia av flygbiljett/flygbokning, tur och retur.
– Kopia av hotellbokning.
– Resplan. Skriv på ett papper vad du kommer att göra i Kina och vilka datum.
– Om du har en inbjudan från en kinesisk resebyrå behöver du inte bifoga flygbiljett, hotellbokning eller resplan.
OBS: Du kan söka turistvisum för en eller två inresor (single eller double entry) på max 60 dagar per inresa. Om du söker visum för två inresor (double entry) måste du bifoga flygbiljetter för båda inresorna.

Utländska / ej svenska pass
Innehavare av utländska pass (ej svenska) kan endast få visum för en eller två inresor och en giltighetstid på maximalt 3 månader, oavsett typ av visum.
För at söka visum behöver du bifoga följande:
– Alla dokument som nämns vid respektive visumtyp ovan.
– Personbevis oavsett typ av visum.
– En kopia av ert giltiga uppehållstillstånd i Sverige, utfärdat av Migrationsverket (gäller ej nordiska medborgare och andra som ej behöver uppehållstillstånd).
– En kopia av er svenska legitimation.
– Intyg från er svenska arbetsgivare (på intyget ska det framgå att du arbetar på företaget, hur länge du har arbetat där samt med vilka arbetsuppgifter), eller
– Intyg från er svenska skola.

Pris från 1075 SEK för svenska medborgare.
OBS: anrda priser gäller för utländska medborgare.